От общината апелират да се почисти пред домовете, фирмите и търговските обекти
От общината апелират да се почисти пред домовете, фирмите и търговските обекти / Дарик Добрич

Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде заповед във връзка със създалата се усложнена метеорологична обстановка и обилния снеговалеж придружен със силен вятър. Всички граждани от Община град Добрич да излязат пред домовете си за почистване на прилежащите им блокови пространства и тротоарни площи, с цел нормална проходимост  и движение на пешеходците, се казва в заповедта. Собствениците на  магазини и заведения за обществено хранене трябва да създадат необходимата организация за почистване на падналия сняг.

Управителят на сметопочистващата фирма А.С.А. „България” трябва да мобилизира цялата изправна налична техника и да създаде организация и режим на работа за почистване  и опесъчаване на уличната мрежа на общината, с цел нормално движение на градския транспорт.

Ръководителите на търговски дружества, фирми и организации, имащи налична техника, пригодена за работа в тежки зимни условия, трябва да създадат необходимата организация и почистят прилежащите им площи и вътрешни фирмени пътища, с цел нормален достъп.

Забранява се паркирането на лични МПС на пътните платна, като паркирането трябва да става на места, които не затрудняват снегопочистващата техника, с цел ефективно  снегопочистване.

Контрол по почистването на тротоарните площи ще бъде осъществяван от инспекторите по опазване на околната среда  от дирекция „Устройство на територията инфраструктура и околна среда“ в Община град Добрич. Контрол по неправилно паркиралите автомобили по пътните платна затрудняващи снегопочистващата техника ще бъде осъществяван от органите на КАТ „Пътна полиция“ и на І РУ на МВР.

За неизпълнение на разпореждания на контролиращият орган във връзка с непочистени площи и неправилно паркирани МПС да се съставят административни актове, се казва още в заповедта. Контролът по изпълнението й се възлага на арх. Боян Коларов - зам.-кмет по “Устройство на територията” в Община град Добрич.