/ Дарик Добрич, архив
В момента не се извършват дейности в находище "Спасово", търсенето и проучването там са приключили на 5 март 2014 г. и след тази дата площадката се охранява и периодично се прави инспекция на състоянието й. Това заявяват от фирмата-инвеститор „Русгеоком БГ”  ЕАД в отговор на питане, поставено от общинска администрация Генерал Тошево.

От Общината съобщават, че са отправили официално запитване до пълномощника на фирмата в края на миналата седмица, "поради изключително високия обществен интерес и с цел прозрачност и информираност на гражданите за хода на дейностите в блок „Добрич”.

Кметът е изискал информация на какъв етап са предварителните дейности по отношение на инвестиционно предложение: „Разработване и усвояване на находище „Спасово” в блок „Добрич”, включващо четири участъка: „Рогозина”, „Чернооково”, „Калина” и „Рогозина изток” за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич” и извършват ли се в момента технически, проучвателни или други дейности от страна на „Русгеоком БГ” ЕАД  на територията  на находище „Спасово”, блок „Добрич”.
 
Отговорът на "Русгеоком БГ" е пристигнал в Общината вчера с уверения за приключило проучване в находището на територията на община Генерал Тошево. Направена е проверка от служители на общинска администрация, която е установила, че действително, освен наличието на охрана на имота в землището на село Рогозина, където се извърши проучвателния сондаж, друга дейност не се осъществява.
 
От Община Генерал Тошево заявяват, че "считат за свой основен приоритет осигуряването на прозрачност на обществено значими проекти, намерения и прояви. Затова ще продължи да спазва поетите пред гражданите ангажименти, като регулярно ще изисква информация, относно инвестиционното предложение, касаещо добива на газ в блок „Добрич".

Дарик припомня, че на 16 октомври започват обществени обсъждания по населените места в община Генерал Тошево за новото намерение за добив на природен газ в находище "Спасово" на фирма "Русгеоком БГ". В социалните мрежи се наблюдава обществено недоволство и намерения за протест, събират се подписи против инвестицията.