Новата столова в училището в село Зърнево
Новата столова в училището в село Зърнево / Дарик Добрич
Общинските социални звена в Тервел приготвят храна на много добри цени
Първият учебен ден от втория срок на учебната година бе и първият ден, в който в ОУ „Христо Ботев“ в с.Зърнево стартира столово хранене на учениците. Училището е основно, в него през тази учебна година учат 86 деца от с.Зърнево на възраст от първи до осми клас.

До момента в училището не е предлагано столово хранене, тъй като няма пътуващи ученици и децата са се прибирали по домовете си след приключване на учебните занятия. През последните години обаче бе въведено задължително целодневно обучение за всички ученици и сега децата от първи до седми клас прекарват повече време в училище. По тази причина Община Тервел предприе действия за устройване на кухня-майка в с.Зърнево и в тази кухня занапред ще се приготвя топла храна за децата от местната детска градина (36 на брой) и за учениците от училището.

Предвидено е от 5 юни т.г. в кухненския блок да страртира и филиал на домашния социален патронаж. Така и възрастните хора в с.Зърнево – тези , които изпитват затруднения в ежедневието си, ще получават ежедневно топла храна.

Село Зърнево е едно от големите села в Община Тервел. В него живеят постоянно около 1200 души. Новата социална услуга доведе и до разкриване на две нови работни места за хора от с.Зърнево. Общо персоналът на кухнята вече е от пет души. Ремонтът и оборудването на кухнята бяха  финансирани и изпълнени от Община Тервел през 2016-та година.

Шест от седемте общински училища вече имат столово хранене. Все още няма такова основното училище в с.Безмер. Общината подготви проект за преустройство на свободна общинска сграда в с.Безмер – бивша здравна служба, за превръщането й в център за социални услуги.

През последните години Община Тервел изпълнява последователна местна политика за разширяване на кръга от деца, ученици и възрастни хора, които да ползват услугите на общински центрове за социални услуги и кухненски блокове, така че да се подобри качеството на живот в ежедневието им. Ценовите равнища на приготвяната от общинските звена храна е изключително добро. При тристепенно меню (супа, основно ястие с месо и десерт) цената на един храноден за учениците варира между 1,49 лв. и 1,80 лв. С незначително по-висока стойност е храноденът в детските градини (там има две закуски и тристепенен обяд) и на възрастните хора, при които храната е с по-голям грамаж.
 

Столовата в училището в Зърнево
Дарик Добрич