Органова зала Добрич
Органова зала Добрич / СУ "П.Р.Славейков"
Органовата зала в Добрич ще бъде обновена с инвестиция от над 2 334 000 лева.

Проектът - част от интегрирания план за градско възстановяване и развитие, ще бъде представен на предстоящото заседание на Общинския съвет, който трябва да даде съгласие общината да поеме дългосрочен дълг за строителните работи.

В концертната зала, която разполага с 534 места за зрители, фоайета, гримьорни, репетиционни и други помещения, не се предвиждат функционални преустройства. Ще бъдат ремонтирани покривът, фасадите на сградата, залата за зрители, сцената, представителни помещения и други. Ще бъдат внедрени и мерки за енергийна ефективност и ще бъде подобрен достъпът за хора с увреждания.

Общината възнамерява да ползва инвестиционен кредит до 693 500 лева.


 
БТА