/ iStock/Getty Images
Общинският съвет на Добрич не одобри отчета на Програмата за капиталови разходи на Община Добрич на редовно заседание.

Дебатите продължиха повече от час. Те бяха свързани основно с нереализирани ремонтни дейности на голяма част от улиците. За рехабилитацията на улиците бе теглен дългосрочен заем в размер на 10 млн. лева.

Продължава да се търси вариант за поддържане на старата жп гара в Добрич

От планираните за асфалтиране 61 улици, са реализирани 34, каза заместник-кметът "Устройство на територията" инж. Пенчо Керванов. Той допълни, че с 10-те милиона лева няма да могат да бъдат рехабилитирани всички улици.

Причината за това е индексацията на цените, както и оскъпяването на строителните материали. Част от улиците са изпълнени, както е било по проект, но друга част са вече с актуализирани суми.

"Правим всичко възможно и със собствени бюджетни средства, и с постановления на Министерски съвет да обновим максимален брой улици", каза още Керванов.  За част от улиците, за които е посочена сума, а дейности не са извършвани все още, зам.-кметът обясни, че става дума за извършено авансово плащане.

От присъстващите 33 съветници в залата, само 14 подкрепиха докладната. Във втора точка от дневния ред бе гласувана актуализация на Програмата за капиталови разходи на общината. 

Предстои да бъдат разгледани още 34 докладни. 
Павлина Живкова, БТА