/ iStock/Getty Images
Общините Балчик и Тервел ще поискат от Регионалната инспекция по околната среда и водите да бъдат освободени над 200 000 лева от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците, за да закрият и рекултивират стари депа, предава БТА.

Община Каварна предвижда да увеличи ресурса за чистотата догодина до 2 328 000 лв.

От сдружението "Регионално управление на отпадъците - Добрич" съобщават, че общото събрание е дало съгласие да бъде предприета такава стъпка. Община Балчик иска да получи 208 000 лева за съфинансиране на проект за закриване на съществуващо депо за отпадъци, включително за строителен и авторски надзор на дейностите.

В община Каварна възнамеряват да увеличат туристическия данък

На община Тервел са й необходими близо 11 000 лева за преработка на проекта, за лабораторен анализ на хумусни и почвени материали, за да бъде изготвено становище за рекултивацията на депото за неопасни отпадъци, както и за други дейности, посочват от сдружението "Регионално управление на отпадъците - Добрич".

Общото събрание е преизбрало за председател на сдружението кмета на Добрич Йордан Йорданов за срок, който съвпада с кметския му мандат.
БТА