/ iStock/Getty Images
Община Каварна ще увеличи средствата за поддържане на чистотата през 2020-а до близо 2 328 000 лева, според подготвената план-сметка, която е обявена за обществено обсъждане, предава БТА.

В община Каварна възнамеряват да увеличат туристическия данък

През отиващата си година общината разполага с ресурс от 1 600 000 лева. Новата кметска управа смята, че не са необходими допълнителни средства за разходите, а трябва да бъде повишена събираемостта на таксата за битови отпадъци.

През новата година най-много разходи в размер на близо 1 144 000 лева или над 49 на сто от общия ресурс ще бъдат направени за обезвреждане на сметта на претоварната станция край Балчик и на регионалното депо край добричкото село Стожер, където се очаква да постъпят по-големи количества отпадъци.

Нарастват и отчисленията по Закона за управление на отпадъците от 57 лева за всеки тон депониран отпадък до 95 лева догодина. Повече средства ще се изразходват - над 662 000 лева, за събиране и транспортиране на сметта и за закупуване на още съдове в част от населените места.

общинското предприятие за поддържане на чистотата ще бъдат увеличени заплатите и ще бъде закупена нова техника, се пояснява още в мотивите за планираните разходи.
БТА