/ Дарик Добрич
Приключи процедурата за избор на кредитна институция, която ще финансира чрез общински дълг проект за рехабилитация на участък от общинския път Тервел - Безмер - Гуслар - Граница община Тервел – Кайнарджа, съобщиха от Община Тервел.

В Тервел отчитат планово изпълнение на капиталовата програма

За участие в процедурата са били подадени оферти от две банки - „Уникредит Булбанк“ АД и „Търговска банка Д“ АД. До етап „Преговори за подобряване на офертите“ са били  допуснати и двамата участници, информират от добруджанското кметство. С по-благоприятни за община Тервел параметри на кредита, на първо място е класирана „Уникредит Булбанк“ АД.

Община Тервел ще ползва банков кредит от максимум 892 000 лева при следните параметри:
  • Надбавка от 1,3 % годишно над 3 м. индекс Софибор , или общо 2,3 % лихвен процент за кредита към момента на приключване на процедурата ;
  • Лихвен процент при просрочие на главница – редовен лихвен процент + надбавка от 2 процентни пункта годишно;
  • Без такса за разглеждане на кредита;
  • Годишна комисионна за управление на кредит – 0,7 % годишно

Предстои да бъде подписан договор за кредит. Ремонтът на улицата ще започне през месец август. Дължината на участъка, който ще бъде рехабилитиран е почти 2 километра. Водопроводът под настилката вече е подменен чрез проект по Програма за развитие на селските райони през 2014 година.

Ще рехабилитират водопроводи в три тервелски села с европейски средства

Община Тервел има ниска кредитна задлъжнялост и няма просрочени задължения към доставчици, а кредитът ще се издължава за 10 години, информират още от кметството. С кредит като настоящия, взет през 2006 г. и вече издължен, Община Тервел асфалтира новата част на кв.“Изгрев“ и улица „Хан Аспарух“ в участъка, който е общинска собственост и преминава през централната част на града, припомнят от градската управа.