/ iStock/Getty Images
Нова ферма за аквакултури край Балчик ще произвежда до 5 тона стриди годишно, съобщиха от Басейнова дирекция "Черноморски район" за депозираното инвестиционното предложение на дружество от Каварна.

Фермата ще бъде монтирана в акваторията на Черно море в т.нар. крайбрежно водно тяло "От Каварна до нос Галата", югозападно от Балчик, на площ от 347 декара.

Сините морски миди филтрират замърсителите във водата

Деликатесът ще бъде добиван на пет постоянни линии - успоредно разположени носещи въжета, прикрепени към дъното с бетонни котви, за да се осигури висока устойчивост на щурм.

Според предложението на частния инвеститор, между линиите във фермата се предвижда голямо разстояние не само за по-доброто изхранване на стридите, но и за да се предпазят морски бозайници, преминаващи недалеч от брега.

Според становището на Басейнова дирекция "Черноморски район", проектът за новата ферма не противоречи на програмата от мерки за опазване на морските води.
БТА