училище
училище / Дарик Добрич, архив

В област Силистра няма да бъдат закривани паралелки след първото класиране на кандидат-гимназистите, съобщават от РУО. 740 ученици са намерили място в 36-те паралелки, утвърдени с тазгодишния план-прием.

Според излезлите резултати от първо класиране в гимназиите след седми клас в областта, приети са 713 ученици, като 28 от тях са от друга област, но са подали документи в силистренски училища. Още преди класирането, за директно записване са били насочени 27 ученици със специални образователни потребности и хронични заболявания. Така около 740 ученици са намерили място след първо класиране в обявените 36 паралелки.

Едва 7% са класираните ученици по второ и трето желание, което означава, че те могат да участват във второ класиране. Това се случва в училището, където са приети в момента, уточняват от РУО. Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени на 18 юли. На 24 и 25 юли ще се подават документи за трето класиране.