Комисията по заетост в Силистра обсъди план-приема
Комисията по заетост в Силистра обсъди план-приема / Областна администрация Силистра
В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Комисия по заетост към Областен съвет за развитие, за да се разгледа предложението за държавен план-прием в училищата в областта след VII клас. То ще бъде докладвано в Министерството на 6 март, след което предстои утвърждаване на регионално ниво.
 
Приемът в Силистренско е с прогноза от 805 ученици в 36 паралелки в 18 училища в областта (плюс Спортно училище „Дръстър“), от които 21 са професионални в 8 области (най-много в сферите селско стопанство и техника, най-малко – изкуства (0,5) в интериорен дизайн). От тях 17 от паралелките са в 9 училища в областния град Силистра.
 
В сравнение с м.г. броят на паралелките е с две повече. В предложението е взето предвид и миналогодишното постановление за т.нар. защитени професии и други в недостиг. Така става ясно, че 8 са новите специалности, както и дуалната форма на обучение в предложението за прием, а 3 са паралелките в 3 училища в задочна форма.
 
Предложението бе прието, като от членовете на Комисията 1 се въздържа и 1 гласува против. Своите съображения, вкл. и несъгласия по предложението на принципна основа, изказаха представители на СБУ, Силистренска търговско-промишлена палата, Камара на строителите и др. Аргументирана подкрепа изразиха представители на общините Силистра и Дулово, на Държавен фонд „Земеделие“ и др. от присъстващите.