/ ДОС
Приключиха лекциите за ученици, предвидени от Районен съд - Добрич в тазгодишното издание на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

Ученици се запознаха с правилата за киберсигурност

В рамките на кампанията магистрати от Районния съд изнесоха 12 урока пред ученици от Средно училище “Димитър Талев“ и Професионална гимназия по туризъм „П.К.Яворов“. Младежите бяха запознати със структурата на съдебната система и функциите на съдебната власт, както и с професиите съдия, прокурор и следовател.

Разисквани бяха темите за домашното насилие над малолетни и непълнолетни, съдебните процедури с участието на деца и правата на децата в тези процедури, трафика на хора. Уроците бяха подготвени от съдиите Любомир Генов, Татяна Лефтерова, Деница Петкова, Данчо Димитров, Албена Колева. 

Председателят на Окръжния съд в Добрич се срещна с ученици

Лекционният курс завърши с урок за хулиганските прояви и детското насилие, изнесен от съдия Веселин Монов и инспектора от Детска педагогическа стая Нели Павловска. С поредица от примери лекторите разясниха каква е разликата между дребно и едро хулиганство, кои случаи се определят като спортно хулиганство, какво означава вандализъм и какви са последиците за извършителите на подобни деяния.
        
По традиция наред с лекциите Районният съд отделя време за практически занимания с учениците, като ги подготвя за участие във викторина и симулативни процеси. Планирано е те да бъдат представени пред публика в средата на април.