/ РБ
Информационен ден с презентация на тема „Умения за киберсигурност” се проведе в регионалната библиотека „Дора Габе”. Проявата бе част от Европейската цифрова седмица, в която библиотеката се включи.
 
Председателят на Окръжния съд в Добрич се срещна с ученици

В проявата участваха ученици от 8 „д” клас на ЕГ „Гео Милев”, с класен ръководител Детелина Петрова. Презентацията включва възможни заплахи в киберпространството, киберпрестъпност и наказания, предвидени от Закона за киберсигурност, както и аспектите на киберсигурността и отговорното и безопасно използване на интернет - правила за кибeрсигурност, киберхигиена, създаване на сигурни пароли и тяхната защита.

Библиотека "Дора Габе" се включва в Европейската цифрова седмица
 
Учениците генерираха пароли, тестваха сигурността на паролите си и колко време трябва за разбиването им.
 
Паневропейската ALL DIGITAL Week (Цифрова Седмица) e ежегодна кампания за повишаване на цифровата грамотност и използване на цифровите технологии и се провежда от центрове за компетентност, библиотеки, училища и неправителствени организации в цяла Европа. Над 100 000 европейски граждани всяка година участват във вълнуващи събития за запознаване с цифровата трансформация и нейните последици.