/ ДОС
Съдебното сътрудничество между страните в Европейския съюз беше тема на поредната среща с ученици, организирана в Окръжния съд в Добрич. В ролята на преподавател влезе председателят на съда Галатея Ханджиева, която обясни как националните съдилища си сътрудничат по граждански, търговски и наказателни дела.

Младежите научиха в какви случаи се прилагат европейските заповеди за арест, за запор на банкови сметки, за плащане, а също, че са разработени механизми за взаимно признаване на финансови санкции и на мерките за осигуряване на защита.

Съдия Ванухи Аракелян: Окръжен съд - Добрич е от символните съдилища в апелативния съдебен район
        
Съдия Ханджиева даде пример от своята съдебна практика за осъществено сътрудничество с полски съд при събиране на доказателства по иск за установяване на произход. Тя разказа на учениците и как след издадена от Окръжния съд Европейска заповед за арест е открит, върнат в страната ни и осъден подсъдим, опитал да се укрие от правосъдието.
        

Учениците се интересуваха защо осъдените в чужбина имат право да излежат присъдите си у нас и в коя държава се гледат делата за развод между смесени двойки. Интерес предизвика и дело, гледано в Окръжния съд, за признаване на глоба, наложена в Германия на жена от Добрич за това, че два пъти е ползвала обществен транспорт без да перфорира билета си.
        
Урокът беше представен пред ученици от ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ и ПГТС „М. В. Ломоносов“, които са включени образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".