Лайънс клуб Добрич с редица награди за дейността си през 2017 г.

Членове на Лайънс клуб Добрич
Членове на Лайънс клуб Добрич
Поредни високи отличия получиха членовете на Лайьнс клуб Добрич за своята хуманна дейност насочена към уязвими групи: ранна диагностика на зрителни увреждания за деца до 6-годишна възраст, незрящи и болни от диабет деца, превенция и профилактика на гръбначни изкривявания сред подрастващите.
 
На Общо събрание на Асоциацията на Лайьнс клубовете в България - Дистрикт 130, клубът от Добрич беше удостоен с награда за „Най-активна дейност в борбата с диабета“ през 2017/2018 година. Апаратурата  и индивидуалните консумативи за 24-часов мониторинг на инсулиновите стойности е метод, който спестява ежедневни болезнени манипулации на болните от диабет деца вече години наред. Лайьнс клуб Добрич е сред малкото в страната, които разполагат със собствена апаратура и осигуряват консумативи за 26-те деца и младежи до 18 годишна възраст болни от диабет на територията на област Добрич.
 
Президентът на Лайьнс клуб Добрич Ивайло Милев получи грамота с приза за „Активна дейност и успешен принос“ към Лайьнс движението в България.
 
Клубът в Добрич наскоро отбеляза 19-годишнина от създаването си. През 2017-а са финансирани профилактични скрининг прегледи на зрението на всички деца от детските градини в селата Батово, Божурово, Бранище, Ведрина, Дончево, Котленци, Овчарово, Паскалево, Плачи дол, Сливенци, Стефан Караджа и Царевец в община Добричка.

Втората приоритетна програма на Лайънс клуб е от 2012-а и е за провеждане на профилактични прегледи за гръбначни изкривявания на децата от I до III клас в училищата в Добрич. Те се провеждат съвместно с Диагностично-консултативен център-2 от доктор Павлина Бахлова - физиотерапевт. През 2017 г. са прегледани 230 деца от първи, втори и трети клас от СУ ”Димитър Талев” Добрич. Констатира се, че има увреждания само на 9%, което е най-ниския резултат в годините на работа по програмата. Д-р Бахлова обяснява този нисък процент с организацията на учебния процес, в който децата не носят ежедневно тежките чанти до дома и обратно, а в някои първи класове това е избегнато дори и в почивните дни.
 
Най-новата инициатива на „лъвовете“ в Добрич е осъществяване на проект за превенция на зрителните усложнения при деца и юноши с инсулинозависим диабет. Със 17 500 лева е закупена техника и консумативи. Прегледите се извършват от два до три пъти в годината в зависимост от здравословното състояние на изследваните деца. Програмата обхваща всички деца, които са на отчет в Добричка област, към настоящия момент 26.
 
От клуба подпомагат на хората със зрителни проблеми от трите клуба в града: Териториална организация на слепите, Клуб „Детелина" на сляпоглухите и ХобиСклуб. През 2017 г. са закупени компютри, телевизор и др.
 
Със средства от клуба е осъществено гостуване на бъдещите зъболекари от Медицински университет - Варна в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – 3, по време на което децата научиха за профилактика на зъбния кариес и поддържането на добра орална хигиена.
 
През изтеклата година са подпомогнати фолклорния танцов ансамбъл към НЧ “Васил Левски 1959“, Младежки център „Захари Стоянов“, оркестър „Приятели“, ансамбъл „Добруджа“ и на новото читалище „Добрич 2017“.