Инспекцията по труда в Добрич издаде 47 акта на работодатели през февруари
Инспекцията по труда в Добрич издаде 47 акта на работодатели през февруари / Дарик Добрич - архив

Общо 128 проверки са извършили през месец февруари 2016 г. от Инспекцията по труда в Добрич, съобщават от ведомството. 105 от проверките са по програмите и мерките от годишния план за 2016 г., а останалите 16 - за проучване на жалби и сигнали от граждани. От общия брой проверки 25 са последващи по изпълнение на предписанията от предходни проверки.

Констатирани са 672 нарушения на трудовото законодателство. Най-много от тях са по трудови правоотношения и по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Установени са 7 лица без писмени трудови договори или допуснати до работа преди да бъде изпратено уведомление  до НАП.

По данни от проверките констатираните през периода неизплатени трудови възнаграждения са в едно предприятие на обща сума около 50 000 лева, като това е за период от 2 години.

На работодателите, допуснали нарушения на трудовото законодателство са съставени 47 акта. През месец февруари 2016 г. са издадени 43 наказателни постановления, а влезлите в сила наказателни постановления са 23 броя на стойност 60 200 лева.

През разглеждания период са постъпили 20 жалби и сигнали за нарушения на Кодекса на труда, от тях решените са решени са 19. Повечето от жалбите са свързани с полагане на труд извън установеното работно време, неизплащане на трудово възнаграждение, обезщетение за отпуск, непредоставяне на документите по прекратяване на трудовите правоотношения, включително и работа без трудов договор, уточняват от Инспекцията по труда в Добрич.