/ Дарик Добрич
Екипът на Областен информационен център - Добрич ще представи акцентите от предстоящите за отваряне през 2017 г. мерки от Програмата за развитие на селските райони в Община Добричка. Срещата е с начален час 10:30 и ще се проведе в заседателната зала на първия етаж. 

По време на информационното събитие експертите ще запознаят кметовете и кметските наместници с целите на предстоящите мерки, основните им параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, дейности и финансови условия. Някои мерки имат за цел предоставяне на подкрепа за земеделските, а други и за неземеделски производители от селските райони. Присъстващите ще научат начините на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.