Добре балансиран, но напрегнат е бюджетът за 2017 година на община Добричка
Добре балансиран, но напрегнат е бюджетът за 2017 година на община Добричка / Дарик Добрич

Бюджетът на община Добричка за 2017 година ще бъде внесен в Общинския съвет днес или най-късно утре и ще бъде гласуван на сесията на 26 януари, съобщи зам.-кметът по финансите Дико Иванов. На публичното обсъждане от кметове са били направени доста разумни предложения, най-вече за обекти за ремонт, които са допълнени в Строителната програма. Над 75% от всичките 2,7 млн.лв., предвидени за програмата, ще отидат за общинската пътна мрежа – изкърпване и асфалтиране на улици в населените места.

Бюджет `2017 възлиза на 17,8 млн. лв. и има прираст от 1 млн. лв. в сравнение с миналата година. „Независимо че плана за собствените приходи през м г. беше един от най-високите досега, успяхме да го изпълним на 108% - събрахме над 300 000 лева повече от планираното. Това се случи с по-добра събираемост на местните данъци и по-ефективно управление на общинската собственост. От 5-6 години в общината не е имало повишение на данъците и таксите. Те са на долната граница, предвидена от закона. Промяна няма да има и през тази година”, заяви Иванов. През 2016 година е имало сериозни приходи от наем на общинска земя и имущество. Не са били добри постъпленията от продажба на общинско имущество, тъй като липсвал интерес.

Със собствени средства са обезпечени напълно разходите за улично осветление. Започва подмяна на съществуващите осветителни тела с нови лампи с лед осветление. „На територията на общината има 7400 монтирани осветителни тела и се вижда от пътуващите, че проблемът е много добре решен”, коментира зам.-кметът.

За чистота са предвидени около 1 млн.лв. Организирано сметосъбиране има във всички населени места с камиони и работници на общината. Ще бъдат закупени още контейнери за разделно събиране на биоотпадъци.

100 хиляди лева в бюджета се заделят за построяване на приют за временно настаняване в с.Овчарово. Нуждата от предлагане на такава услуга се видяла и сега, в тежката зимна обстановка. 200 хиляди лева ще се отделят за трите училища, които съгласно последните промени в образователния закон ще бъдат със статут на обединени, с ученици до 10 клас. Те са в селата Карапелит, Победа и Стефаново.

Дико Иванов определи новия бюджет като напълно балансиран и добър, но напрегнат. „Не сме си позволявали лукса да слагаме резерви, всичко е разчетено в максимална степен”, заяви той.