Откриха центъра по минералогия
Откриха центъра по минералогия / Дарик Добрич
Откриха Център по минералогия и спелеология в читалището в Добрич
Център по минералогия и спелеология бе открит в читалище „Йордан Йовков“ в Добрич. Ценните образци са разположени в залата на третия етаж в читалищната сграда.

център минерали Добрич
Дарик Добрич

На откриването присъстваха представители на Националния музей „Земята и хората“, който дари на центъра колекция от 87 минерални и петрографски образци. По-голямата част от тях са от територията на България, но има и кварц от Бразилия и Мозамбик и целестин от остров Мадагаскар.

център минерали Добрич
Дарик Добрич

Второто дарение за центъра е от географа Димитър Димитров, който ще бъде и уредник на сбирката.

Димитров събира камъни от 40 години, предимно в региона на Добруджа. Започнал на 15 години, а първите образци, които намерил, били кристали калцит. Притежава около 130 вида минерали, а като бройка са хиляди. Сбирката му е много добра, като се има предвид, че във варовиковите скали се срещат около 300 вида минерали.

център минерали Добрич
Дарик Добрич

В Добруджа има изключително интересни екземпляри, например има 16-17 вида опали, казва Димитров.

По думите му районът е богат на декоративни варовикови скали и вкаменелости - прешлени и бивни от мастодонти. Някои от тях са изградени от восъчен опал. Тук се срещат красиви минерали, като най-разпространените са калцити, опали и арагонити. В експозицията е изложено и намерено край Добрич малко парче нефрит.

център минерали Добрич
Дарик Добрич

Предстои да бъде изложен много ценен благороден опал, намерен за първи път в България между Балчик и Каварна през 2012 година.

Предвижда се колекцията постепенно да се обогатява, като от музея „Земята и хората“ изразяват готовност да предоставят още експонати. На откриването бе отправен и апел към добричлии, който желае да дари свои образци или литература по темата на центъра.

център минерали Добрич
Дарик Добрич

център минерали Добрич
Димитър Димитров /в средата/ Дарик Добрич