Снимка
Снимка / DarikNews.bg, архив
Младежката организация към ОС на БЧК Добрич кандидатства и беше одобрена за работа проект „Укрепване и развитие на Младежките аварийни екипи /МАЕ/“, стойност 2066 лв. Доброволното младежко формирование е неразделна част на БЧК от Системата за подготовка и помощ при бедствия и подпомага дейностите по ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи.
 
С проекта БМЧК-Добрич цели да привлече млади хора от 18 до 35 години, които след обучение по оказване на първа долекарска помощ активно да се включат в състава на МАЕ Добрич и да отдадат част от енергията и времето си за хуманитарната кауза. 
 
От 31 март до 2 април в СОК Камчия се проведе Национален събор на Българския младежки Червен кръст, като тази година е отчетно-изборна. По традиция най-висшият форум на младежката червенокръстка организация преминава под разменено домакинството на областните градове. Тази  година домакини бяха БМЧК Варна.
 
На събора от БМЧК Добрич участваха Айлин Ахмедова – областен координатор и Зорница Георгиева - член на младежката организация. На висшия форум на младежите се отчете дейността за 2015-2016г., приеха се насоки за дейността през следващите две години, план за 2017 година и се проведе избор на председател на БМЧК и членове на новото ръководство.