Близо 13 000 са учениците в Добричко през тази учебна година

/ Дарик Добрич, архив
Учебни занятия в област Добрич се водят в 59 общообразователни училища, от които 3 начални, 35 основни, 4 обединени, 4 гимназии и 13 средни училища. Има едно училище повече в сравнение с предходната учебна година. Учениците са 12 948, разпределени в 620 паралелки - средно по 21.

954 зрелостници държат матура по БЕЛ в област Добрич

В сравнение с предходната учебна година броят на учениците намалява с 462 или с 3.4%. 5 700 се обучават в начален етап, 4 600 - в прогимназиален, показват данните на статистиката. В областта функционират 3 частни общообразователни училища, като в тях са записани общо 141 ученици. Има 9 професионални гимназии и 1 спортно училище, като учащите в тях през тази учебна година са 3 044 - с 24 (0.8%) повече от м.г. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 58%.
 
Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2018/2019 година са 1 264. Жените преобладават в учителската професия, като съставляват  81%.
 
През учебната 2018/2019 година в детски градини има 5 000 деца, с 1.3% по-малко в сравнение с предходната година. Средният брой деца в една детска градина за област Добрич е 59, като за градовете е значително по-голям - 133, а за селата - 24.

Местата в детските градини на областта са 6 563. В област Добрич на 100 деца са осигурени 132 места при 106 за страната. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 518, от които 489 са детски учители. 73% е над 40 години, а само 1% са под 25 години.
 
Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование са 764. Преподавателите в колежите в Добрич са 28, като от тях на основен договор са 19. В област Добрич се обучават общо 3 докторанти, като от тях 2 са жени. Няма новоприети докторанти. Двама са придобили образователна и научна степен „Доктор“.