/ Дарик Добрич
Годишно отчетно събрание провеждат в 11.00 часа съдиите и служителите от Административен съд-Добрич. На него те ще приемат Отчетния доклад за дейността на съда през 2018 г.

Магистрати от Районния съд проведоха 12 образователни срещи с ученици от Добрич

Гости на събранието ще бъдат съдия Мариника Чернева - зам.-председател на Върховен административен съд, както и съдия Йовка Дражева - председател на Пето отделение и Емилия Миткова - председател на Първо отделение във Върховен административен съд.

Ученици се запознаха с правилата за киберсигурност

Поканени са да присъстват и председателят на Окръжен съд - Добрич, на районните съдилища в областта, Окръжният прокурор, председателят на Адвокатски съвет на Добричка адвокатска колегия, Областният управител, Кмета на Община Добрич, Директора на ОД на МВР и Началника на ОЗ „Охрана“.