/ iStock/Getty Images
На 22 февруари ще се проведе четвъртото издание на Областен конкурс рецитал „За да я има България“, организиран от Община Добрич. Заявилите желание за участие са от всички общини на областта. 

Община Добрич предвижда да подмени уличното осветление в четири градски артерии

С всяка изминала година интересът към форума нараства, като традиционно най-голям е при учениците от I-IV  клас
, следвани от децата от подготвителна група. Талант и стремеж за предаване на посланията на авторите чрез възможностите на художественото слово ще покажат участниците, представяйки избрани от тях произведения, посветени на България.

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 г.

Конкурсът цели да популяризира и съхрани стойностната българска литература, насърчавайки децата  и младите хора да я пресъздават чрез рецитала.

Изготвен е проектосписъкът за настаняване на нуждаещи се от жилища граждани

Поради големия интерес към инициативата и за улеснение на участниците от четирите възрастови групи - подготвителна група, I-IV клас, V-VII клас, VIII-XII клас, конкурсът  ще се проведе в три зали, както следва:
 
П Р О Г Р А М А:
           
I възрастова група - деца от подготвителна група

9.30-13.00 ч.
Концертна зала „Добрич“ - Органова зала

 
II възрастова група - ученици от I-IV клас:

9.30-13.00 ч.
13.00-14.00 ч. -Почивка
14.00-17.00 ч.
Огледална зала „Нели Божкова“

 
III възрастова група - ученици от V-VII клас:

9:30-12:00 часа
Концертна зала
Младежки център-Добрич
 

IV възрастова група - ученици от VIII-XII клас:

9:30-12:00 часа
Концертна зала
Младежки център-Добрич
 

Награждаване:
27 февруари, от 11.00 часа
Малка заседателна зала
Община град Добрич

 
Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на Община град Добрич на 25 февруари. Класираните ще бъдат информирани по телефон или ел. поща.