/ ThinkStock/Getty Images
Община град Добрич уведомява всички граждани, които през периода 1 юли - 30 септември 2019 г. са подали заявления за установяване на жилищни нужди, че

Проектосписъкът на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища през 2020 г. е изготвен и обявен на информационното табло на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, както и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич.

Крайният срок за подаване на заявки за конкурса „За да я има България“ е 24 януари

Списъкът на неодобрените лица, семейства/домакинства подали заявления за настаняване в общински жилища през 2019 г., също е обявен на информационното табло на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, както и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич.

В Добричка област през отиващата си година са осигурени близо 11 000 000 лв. по европейски проекти

На основание чл.17, ал.3 от НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, възражения по изготвения Проектосписък за 2019 г. ще се приемат от 21 февруари до 3 март, включително.

Формуляр за подаване на възражение може да се получи и подаде на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич, ул. „България” №12.