/ Дарик Бургас
Двете притчи на Исус Христос за действията и бездействията на хората, според това, което име поверено
Библията за Велики вторник
101389
Библията за Велики вторник
  • Библията за Велики вторник
Велики вторник е свързан с поученията на Христос в храма. Едно от тях е притчата за талантите. "Когато Христос разказва притчата за талантите става ясно, че на един са дадени пет таланта, на друг два, на трети един, според техните способности.

Таланта е определено количество злато или в парите в днешно време. Ако го пренесем в съвремието все едно на един търговец са дадени 5 млн. лв, на друг 2 млн. лв. на трети 1 млн. лв. И господаря след като им повери богатството ги остави да го развиват и замина", разказва пастор Живко Тончев от Християнска църква "Благовестие" в Бургас.


Велики понеделник: За чистия храм на душата и добрите плодове на живота


По думите му, на всеки един човек е дадено нещо в живота - време, дарби, възможности, но е важно какво правим с това, което имаме.

"Получилият един талант, го зарови в земята. Мислеше, че така ще върне на господаря си това, което му е дадено. Нашата цел в живота е всичко, което ни е дадено да го развиваме и умножаваме.

Това е главното, което иска да каже Христос с тази притча. Извода, е че трябва да бъдем верни и в малкото. Който е верен в малкото, ще му бъде поверено и голямото, но който е неверен в малкото, и в голямото ще бъде наверен.

Често хората казват: аз, ако имах много пари, щях да направя велики неща, ако имах повече време или талант, щях да...". Добре, но какво си направил с малкото, което реално имаш? Всеки от нас трябва да огледа себе си и да е верен в това, което му е дадено", допълва п-р Тончев. 


Велики четвъртък: Заповедта да обичаш и величието да служиш на хората


Той акцентира и върху друго послание на Исус Христос, свързано със събитията от Велики Понеделник - притчата за праведните и неправедните. В нея Христос казва на множеството, че всеки, който подаде ръка, помогне в нужда и на най-незначителния човек, все едно е подал ръка на Господ. Но всеки, който е отказал помощ на "най-малките", все едно на Господ е отказал.

За посланията от Велики вторник и за поуките за хората днес, чуйте повече в звуковия файл от пастор Живко Тончев: