/ БДЗП
Първите чуждестранни туристи посетиха укритието за наблюдение на птици в природния резерват „Атанасовко езеро“. Гостите са от Германия и пътуват с цел опознаване на влажните зони у нас. Те видяха солниците и водоемите, в които се хранят различни видове птици.
 
Тъй като не замръзва през зимата, Атанасовското езеро е място с международно значение за зимуващите водолюбиви птици. Всяка година то приютява ятата на белия ангъч, фиша, шилоопашата патица, зеленоглава патица, и къдроглавия пеликан.

Срещат се още много видове редки птици от различни семейства, а няколко розови фламинга предпочетоха да презимуват край езерото.