Община Средец
Община Средец / netinfo
Една от най-социалните общини, насочени към младите хора, работи за това децата да останат в училище

Община Средец приключи с поредния успешен проект, който беше насочен към преодоляване на особено острите и свързани помежду си проблеми на слабата успеваемост и ранното отпадане на децата от ромски произход от училище. Той се реализира в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и беше под заглавие „Заедно живеем, учим, успяваме“.
Една от най-социалните общини, насочени към младите хора реализира пореден проект във връзка с успешното завършване на основното и средно образование на младите хора.  

Близо 500 деца преминаха през Центъра за развитие на общността в Средец

По настоящия план бяха реализирани редица дейности за осигуряването на допълнителна образователна подкрепа за застрашени от отпадане ученици бяха насочени пряко към решаването на този проблем.
Апробацията на Програмата и тренинга на учителите за работа в мултиетническа среда подпомогнаха постигането на баланс между интеграцията и развитието на културната идентичност. Работа с родители на застрашени от отпадане ученици създадоха добри перспективи за повишаване на родителския капацитет, за извеждане на образованието на децата им като основен приоритет.