/ пресцентър
Близо 500 деца са преминали през Центъра за развитие на общността в Средец за една година от неговото създаване. Координаторите там успяха да създадат интереси у над 160 хлапета на възраст между 7 и 12- годишна възраст, които редовно посещават Центъра. 

Сформирани са четири клуба по интереси – „Инфо“, „Спорт“, „Арт“, „Музика и танци“ и четири групи, в които се преподават допълнителни знания по български език и математика. В клуба „Отговорен родител“, участват 15 души. С тях се работи за повишаване на отговорността им относно възпитанието на техните деца. Над 360 родители са консултирани за редовно посещение на учебните занятия и как да бъдат преодоляни честите отсъствия. 

Местните експерти заедно с образователните медиатори Марийка Рачева и Бинка Ангелова успяха да върнат в класните стаи 20 деца, които са отпаднали от  училище.