фламинго
фламинго / Николай Колев

Рекордът от март тази година с 13 розови фламинги в Атанасовско езеро, за които екипът на проект „Солта на живота“ съобщи не се задържа дълго и на 12 октомври вече е подобрен. За 35-38 птици от този доскоро доста рядък вид за страната ни съобщава любителят-орнитолог Николай Колев от Раднево.
 

Сиви жерави долетяха в лагуната


Информацията е още по-любопитна, понеже птиците са наблюдавани в Южните солници на езерото от Укритието за наблюдение на птици и Пътеката на саблеклюна.


Живот в розово


Розовото фламинго много рядко посещава тази част на Атанасовско езеро, но явно е било привлечено от благоприятните условия и наличието на храна тук. Наблюдението на внушителния брой розови фламинги в Атанасовско езеро е второто подобно за България в последните дни.

 

В лютата зима: Розови фламинги крачат из езерата


По-рано през седмицата на яз. Студен кладенец в Източни Родопи бяха наблюдавани 53 птици, което вероятно е най-високата чаисленост за този вид, отбелязвана някога в България.