Пробват новия подходен канал в Порта
Пробват новия подходен канал в Порта / netinfo

Първият кораб, който ще премине през новия подходен канал, очакват днес в 10 ч., в Пристанище Бургас. Пробата на канала ще извърши моторният кораб „Понтовремон”, който е от типа „Панамакс” – 225 метрови кораби с газене 14 м., именувани на Панамския канал заради пригодеността си да преминат през него безпрепятствено.

„Понтовремон” е с товар 75630 т. въглища, предназначени за металургичния комбинат „Кремиковци”.