/ mediapool.bg
"Въвеждането на новото райониране на страната ще изисква провеждане на избори, тъй като всеки район ще има председател и съвет". Това съобщи областният управител на Варна Стоян Пасев. 

За момента се дискутира вариантът с обособяването на четири района в България. Това се налага заради участието в европрограми, тъй като изискването е всеки от тях да има поне 800 000 жители.

"Всеки район ще може да кандидатства по европрограми самостоятелно. Варна попада в една група с Търговище, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. Тя ще бъде водещ град при това окрупняване", уверен е Пасев.

Център за управление няма да има. Областите си остават такива, каквито са в момента и до въвеждане на новото райониране ще се ръководят на ротационен принцип.

Управителите ще останат като административна единица. Според Пасев, тази децентрализация е необходима, тъй като регионите в развитие ще избират сами своите приоритети. "Средствата ще се наливат там, където са необходими. Това означава въвеждане на бюджетиране, което е бавен процес и едва ли ще стане в рамките на следващата година", смята областният управител на Варна.