/ Иво Кирилов, Дарик Кюстендил
При новото райониране на страната не става дума за промяна на областите и областните центрове или броя на общините, каза в Кюстендил заместник- министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Става дума за статистическото райониране и не трябва да го бъркаме с административно- териториалното деление и устройство на страната, уточни Николова.
 
“Това е първата стъпка за промяна на визията за това как да развиваме нашите региони, как да им дадем възможност за по- големи функции и отговорности по отношение на това как се разпределят средствата и в каква посока, т. е. какъв тип инвестиции са необходими в даден район, за по- голям икономически ефект. Глобалната цел е да повишаваме качеството на живот на хората”, заяви зам.- министър Деница Николова.

Според нея, регионалната политика в последните 10 години е доста подценена и въпреки огромните позитиви от финансирането с евросредства се виждат дисбаланси между регионите в цялата територия на страната и трябват нови решения за регионалната политика. Два от сегашните региони- Северозападният и Северен- централен не отговарят на регламентите на ЕС.
 
Оформени са 3 нови варианта за статистическо райониране на страната. И в трите варианта, Кюстендил е в Югозападния регион, но има вариант, където София е отделена от него, като самостоятелен регион. При друг вариант, функционално се разпределя територията на страната, спрямо природните и географските дадености - Дунавски, Черноморски, Тракийско- Родопски и Югозападен.

И има вариант, в който оставаме на съществуващото състояние, като само към Северозападния регион се добавят 2 области- Габрово и Велико Търново, за да отговарят на регламентите на ЕС.
 
“Трябва ни вариант устойчив във времето, по отношение на населението и по отношение на възможностите, които се дават на региона. При един вариант, при който определяме функционално територията, спрямо природни и географски дадености се дава по- добра възможност за използването на потенциала на региона, за по- добра свързаност между тях, за търсене на общи решения в конкретния регион и по отношение на транспорта и икономическото развитие, и по отношение на човешките ресурси”, коментира заместник министърът на регионалното развитие Деница Николова.

Тя е днес в Кюстендил, за да вземе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, на което ще се чуе и мнението на областните управители за новото райониране на страната.
 
Дарик- Кюстендил