Поморие
Поморие / Снимка: Община Поморие
Договорът за изработване на Общия устройствен план (ОУП) на община Поморие, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост, днес беше подписан от вр.и.д. кмет Янчо Илиев. Общият устройствен план е изключително важен. Към момента за територията на община Поморие бе налице териториално устройствен план, създаден в периода 1996 – 1997 г. при съвсем различна законова и нормативна рамка и различно състояние на българското Черноморско крайбрежие. Липсата на ОУП спъваше развитието на града и съставните му селища, посочват от местната власт.

През 2005 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възлага изработването на проект за изменение на ОУП. След необходимите съгласувателни действия 2 години по-късно планът е приет, но не е одобрен от тогавашния Общински съвет. Промени в Закона за Черноморското крайбрежие и въвеждането на екологичната мрежа „Натура 2000” завишават изискванията и налагат актуализация на вече изработения план. Следва четирикратна отрицателна оценка от Министерството на околната среда и водите и прекратяване на процедурата.

С решение на местния парламент от юни 2017 г., стартира нова процедура за разработване на ОУП. В края на ноември 2018 г. МРРБ даде зелена светлина на внесеното задание. Одобрението дойде след като изготвеното предложение премина през съгласуване както с МОСВ, така и с Министерството на културата.

„Общият устройствен план е териториалната конституция за всяка една община. Изработването на ценния документ ще даде възможност Поморие да се разгърне като ветрило – към съставните си селища, ще осигури устойчиво и балансирано развитие и ще спомогне за привличането на инвестиции в общината“, коментира вр.и.д. кмет Янчо Илиев.

Срокът за изработване на новия ОУП е 15 месеца.