Подписаха договора за модернизация на рибарското пристанище в Несебър

/ Община Несебър
Несебър подписа договор със земеделското министерство за безвъзмездна финансова помощ за реконструкция и модернизация на рибарското пристанище. С дейностите ще се оптимизира капацитетът на съществуващата база, ще се осигурят по-добри условия за улов и разтоварване. Предвижда се и изграждането на рибна борса.
 

Един от най-посещаваните сайтове за туризъм, рекламира Несебър


Договорът беше подписан след няколкогодишна работа. Изготвена бе оценка на въздействието върху културното наследството, съгласно изискванията на ЮНЕСКО. Предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител. Общата стойност на инвестицията е 7,4 млн. лева. Парите ще бъдат отпуснати от ОП "Морско дело и рибарство" уточняват от общината. 

През последните месеци Несебър завърши няколко проекта. В качеството си на довереник на сдружения на собствениците на жилища в сградите „Странджа 1 – Слънчев бряг“ и „Роза - Слънчев бряг“ общината финализира дейностите по „Национална програма за енергийна ефективност“. По жилищните блокове, строени през 60 години, бяха изпълнени предвидените мерки за енергийна ефективност.
 

Сто нови дървета край Несебър в името на гората


Приключиха и дейностите по реконструкция на уличната мрежа в Стария град, където по улици и тротоари беше положен сечен камък. Несебър вече започна  работа по мащабен проект за ремонт на СУ „Любен Каравелов“, по който са планирани множество подобрения и разширяване на съществуващата база. За ПГТ „Иван Вазов“ пък е прието единно решение, което ще бъде предложено за гласуване в Общинския съвет - да се закупи съседният на училището парцел, а върху него да се построи нова учебна сграда.