/ iStock/Getty Images
Община Бургас разширява капацитета на социалната услуга "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" с още 432 потребители, които ще получават хранителни продукти, лекарства и допълнителни дейности като заплащане на битови сметки и неотложни административни услуги, съобщиха от Общината.

Община Бургас

Изпълнението на новата процедура е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и е в подкрепа на мерките на Община Бургас по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация.

Ето как дарителите в Бургас помагат за борбата с COVID-19

От тази социална услуга могат да се възползват хора, попадащи в следните целеви групи: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания;

Възрастни в риск. "Възрастен в риск" е лице, което е:
       
 -  в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
 -  в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
 -  самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.


Нуждаещите се могат да намерят заявлението за записване за услугата "Патронажна грижа Компонент 3" като прикачен файл под това съобщение, както и в сайта на Община Бургас в раздел "Социални звена" - Домашен социален патронаж: https://www.burgas.bg/bg/info/index/925 или в раздел "Социални дейности" - "Проекти и програми": https://www.burgas.bg/bg/info/index/830.

Община Бургас

Попълненото заявление трябва да се подаде на е-мейла на Домашния социален патронаж: dsp_br@mail.bg или ако нямате достъп до интернет, да се изпрати по пощата на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 20, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа. Информация за програмата може да намерите на телефон: 0883/ 252-661.

Списъкът с кандидат-потребителите ще се актуализира постоянно, като към него ще има възможност да се добавят нови такива, които имат потребност от предлаганите услуги.

От днес: Денонощна линия с код „Корона“ в Бургас

Освен това, ще бъдат създадени условия за обслужване и на нуждаещите се в малки и отдалечени населени места на територията на общината. Крайният срок за изпълнение на дейностите по новата процедура е до 31 декември.

Община Бургас

За изпълнение на дейностите ще бъде нает допълнителен персонал, чрез който да се сформират мобилни екипи, предоставящи качествено услугите, свързани с преодоляване последиците от коронавируса:

-  доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост;
-  доставка на лекарства;
-  заплащане на битови сметки;
-  заявяване и получаване на неотложни административни услуги.


Доставките на храна и лекарства, заплащането на битовите сметки и получаването на неотложни административни услуги, ще бъде със средства на потребителите или със средства от дарения на фирми и производители, които се предоставят безвъзмездно само на крайно нуждаещи се хора.

Община Бургас

Това е поредно разширяване на капацитета на социалната услуга "Патронажна грижа" в Бургас, след като в последните седмици в резултат на социалната изолация, свързана с COVID-19, потребителите й драстично се увеличиха на 1000 души, които редовно получават топла храна и 270 души, ползващи комплексната услуга, включваща почистване на дома, битова поддръжка, медицински преглед, клиничен мобилен лаборант, рехабилитатор, психолог и други социални и здравни дейности.