/ Веселин Максимов
С 42 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ общинските съветници приеха отчета за работата на обществения посредник Тодор Стамболиев. Предварително разгледаната в комисиите равносметка беше категорично одобрена от местния парламент.
 
Омбудсманът е свършил доста работа през миналата година

В момента ОС обсъжда отдаване под наем на нежилищни обекти - общинска собственост, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Помещенията са в Банево и Черно море.
 
Общинският съвет започна работа

Съветник Живко Табаков от „Движение България на гражданите“ предложи цените на наема да бъдат намалени. Доктор Антонио Душепеев възрази, че по-ниски наеми не може да има и проблемът не е в местата, а хората, които ще работят там.
 
Предложението на кмета беше прието с 45 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.