/ Веселин Максимов
Общественият посредник в Бургас е свършил сериозна работа през изминалата година. Това става ясно от отчета на Тодор Стамболиев до местните медии. Към него са се обърнали общо 560 граждани.
 
Поискаха и стана: Увеличиха лимита в картите за градския транспорт

През 2018 най-голям брой сигнали и жалби от граждани са постъпили в Области “Здравеопазване, ТЕЛК, НЕЛК“ и „Социални дейности“ – омбудсманът е работил  по общо 41 жалби. На второ място по жалби са области „Благоустройство и строителство“, „Устройство на територията“ и „Незаконно строителство“. И тази година омбудсманът е бил посещаван от граждани от близки до Бургас общини.
 

По брой сигнали и жалби  Стамболиев е най-натовареният обществен посредник в страната, преди София, Пловдив, Стара Загора и всички други общини, където има избран такъв. От планирания бюджет реализираната икономия е в размер на 33 684 лв., основно от спестени трудови възнаграждения и осигуровки за незает щат.