/ Община Несебър

21 ученика от V и VI клас на СУ ”Любен Каравелов”-Несебър участваха във финалния кръг на VII Национално състезание музикална игра „Ключът на музиката”.

С два лагeра на малките звезди Milan Academy идва в Несебър

Те се представиха блестящо под ръководството на преподавателя по музика Руска Узунова. Петокласниците Димитър Хинев и Марио Шишков  се класираха на първо място с 89 т. от 90 възможни, а Ралица Кондакчиева е на второ място с 88 т.

Шестокласничките Гергана Янева и Ема Белорешка са на първо място с максималните 90 т., Веселина Ганчева зае второ място с 88 т., а на трето място е Тодор Христов с 86 т. Останалите несебърски ученици са класирани в първата десятка.

На официална церемония, в присъствието на директора на несебърското училище Тодорка Станелова,  децата бяха наградени и поздравени от инж. Виолета Илиева-началник на РУО-Бургас.

Несебърските ветроходци пребориха международна конкуренция във Варна

Националното състезание се проведе чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решаваха 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебното съдържание, изучено към момента, както следва: задачи с избираем отговор от три посочени отговора, от които учениците трябваше да посочат само верния; задачи с отворен отговор, като от учениците се изискваше да допишат с думи или  графичен символ и творческа задача, свързана със споделяне на възникнали представи и/или с обосновка на посочено твърдение, където след прослушване на звучащия пример беше предвидено време за избор на отговор. 

Разнообразните задачи включваха разпознаване на: оркестри и музикални инструменти, метроритъм, нотни трайности, старинни европейски и български народни танци, имената на първото поколение български композитори, групи инструменти от симфоничния оркестър и други.

Учениците  писаха ноти върху петолиние, дописваха текст от песен, решаваха игрословица.