/ Dariknews.bg
Министерство на околната среда и водите отправя апел към всички, които намерят бедстваща птица, заради връщането на студеното време през последните дни.
 
Звънете на „зеления“ телефон на вашата Регионална инспекция по околната среда и водите, на дежурния по община или в близкото горско стопанство.
 
Екоинспекторите ще следят за бедстващи в студа щъркели

В страната има няколко спасителни центъра за диви животни и РИОСВ може да потърси съдействие за настаняването на намерените бедстващи птици.
 
Важно е да се знае, че щъркелите, както повечето птици, мигрират на юг не заради студеното време, а заради оскъдната храна. Всъщност те извършват хранителна миграция.
 
Историята на един спасител на щъркели с голямо сърце

Въпреки по-студеното време в последните дни достъпът до храна не е проблем за тях, водоемите не са замръзнали и като цяло няма съществена опасност за птиците.
 
Опасно е, ако птицата е с обледенени и замръзнали крила. В този случай има нужда от помощ.