Кроношпан
Кроношпан / netinfo
След покриването на транспортната лента на дробилката за дървесни трески и монтирането на оросителни системи в съоръженията за временно съхранение на дървесен материал през месец юни, „Кроношпан България“ ЕООД изпълни и втората част от препоръките, предписани на дружеството от Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Бургас. 

Експертите на екоинспекцията направиха проверка в завода и установиха, че вторият етап от предвидените мерки за привеждане на дейността на предприятието съобразно изискванията на комплексното разрешително е изрядно приключен. Изграден е покрит склад за съхранение на дървесни стърготини и масивни бетонови стени около складовите площи за трески. 

Конструкцията обхваща зона с площ над 1300 квадратни метра, а стените са високи 7,50 метра. Така се ограничават до минимум неорганизираните емисии от разпространението на дървесен прах от площадките за съхранение на дървесината и се постига дълготраен резултат по предотвратяване на наднорменото запрашаване в района около площадката на дружеството.

РИОСВ – Бургас ще продължи ефективния контрол и мониторинг над предприятието в изпълнение на предписанията, за да се гарантират възможно най-добри резултати.