/ Община Несебър
Народно читалище "Месембрия" промени културния облик на града
Развитието на културно-просветното дело е една от приоритетните дейности в Община Несебър. Преди няколко години в града бе създадено ново читалище, което е вписано в регистъра на народните читалища и читалищни сдружения към Министерството на културата.

Несебър иска нова гимназия по туризъм

Със своята дейност Народно читалище „Месемврия - 2015“ - допринася за разнообразяване и допълване на културния и социален живот в Несебър. Сред основните му дейности са подпомагане издаването на книги, организиране за фотоконкурси, клубове по интереси - рисуване, приложни изкуства, изучаване на чужди езици, танци, поп и джаз пеене и други. Има и сформирана детска театрална школа.

Несебър посреща сезона с подновена инфраструктура и повишени мерки за сигурност

Освен това се организират множество киновечери, беседи на различни обществено значими теми, както и известния вече „Клуб на пътешественика“, който запознава присъстващите с различни дестинации от цял свят.

Подписаха договора за модернизация на рибарското пристанище в Несебър

Народно читалище „Месемврия - 2015“, Несебър отделя внимание не само на значими културни прояви, обогатяващи с информация и знания местното население, но отбелязва по оригинален и изключително забавен начин редица национални и международни празници.

Стартираха два важни проекта в Несебър

Целта на читалището е да развие и обогати културния живот в Несебър. За да се постигне и осъществи тази цел и развива дейността на читалището от основно значение е материалната база, с която то до момента не разполага.

В тази връзка кметът Николай Димитров внесе докладна записка до ОбС- Несебър, за преотстъпване на общински имот за дейността на НЧ „Месeмврия-2015“. Докладната записка ще бъде разгледана на следващото заседание на ОбС-Несебър.