Ахелойци се обявиха твърдо против асфалтовата база

/ Пресцентър Община Поморие
Иван Алексиев
96604
Иван Алексиев
  • Иван Алексиев
Жителите на Ахелой се обявиха твърдо против инвестиционните намерения на фирма „Лиан кънстракшън сървисис” ООД, за изграждане на асфалтова база в местността „Герена” (бившата мина „Черно море”). Няколко хиляди заявиха това и в подписката против строежа на съоръжението. 

Строителят на асфалтовата база: Няма никаква опасност за Ахелой

Това стана на общественото обсъждане, на което присъстваше и управителят на фирмата Румен Стефанов. Според присъствали той не е успял да убеди ахелойци за ползите от конкретното инвестиционно намерение и бъдещите 30 работни места, които ще бъдат разкрити на него.

Ахелойци готови на протест срещу асфалтова база

Кметът на Поморие Иван Алексиев заяви, че изработващият се в момента Общ устройствен план на общината, предвижда зоната, която инвеститорите наричат индустриална, да бъде определена за лозаро-винарство, с възможност на собствениците да изграждат чифлици и малки винарни.

В съседство е планирано курортно строителство и никакви възможности за промишлена зона. Възражението против инвестиционното намерение за изграждане на асфалтова база в Ахелой ще бъде внесено в Регионалната инспекция по околната среда и водите в законоустановения срок.

Чуйте разговора с Иван Алексиев, кмет на община Поморие, в чиито предели е Ахелой