/ Община Петрич
В Петрич пристигна гръцката делегация, с която община Петрич ще изгражда музей по трансграничен проект. Кметът Димитър Бръчков лично посрещна гостите от Гърция, водени от кмета на гр. Серес Петрос Ангелидис. 

Трета църква за една година ще бъде осветена в община Петрич

Двете общини Петрич и Серес са партньори по проект "Културен дипол - трансграничен район България - Гърция 2014-2020" година. По този проект ще бъде изграден исторически музей в Петрич, който ще се намира в бъдещия парк в града. Партньори по проекта са - община Петрич, университета "Аристотел" в Солун, Университет "Trade Trace" и община Серес.

В приветственото си слово към гостите от Гърция, кметът Димитър Бръчков  подчерта значимостта на проекта както за населението в пограничните райони, така и в Европейски аспект,тъй като двата народа има какво да покажат. 

Църквата предостави на Община Петрич имот за спортна площадка

"Изграждането на нова сграда на Исторически музей-Петрич е стратегическо, защото дава възможност на нашето културно-историческо наследство и множеството артефакти да бъдат експонирани по подходящия начин, по-добър достъп на посетителите и разбира се, ще спомогне за образователния процес при най-младите", каза той.

Кметът на гр. Серес П. Ангелидис посочи, че се сбъдва общата мечта между Петрич и Серес за създаването на културен двуполюс. "Тази мечта вече се превръща в реалност. Наличието на културния двуполюс ще показва особените характеристики на нашите два района", каза той.

Делегацията от двата гръцки университета бе водена от проф Аристотелис Наниопулос от университет "Аристотел" в Солун, и представителя на университета "Trade Трасе", професор Аргиро Димуди. Посещението на гръцката делегация ще продължи през целия ден с визита до Античен град "Хераклея Синтика" и Къща-музей "Ванга".