/ Община Благоевград
Правителството даде съгласието си Грузия да открие почетно консулство в Благоевград с консулски окръг, обхващащ територията на четири области - Благоевград, Перник, Кюстендил и Пловдив. За почетен консул е назначен българският гражданин Юлий Нушев.

Мотивите на грузинската страна за откриване на консулство са свързани с допълнителната възможност за защита на интересите на грузинските граждани, които постоянно живеят в България, и на тези, които се намират на краткосрочно посещение у нас.

Решението ще допринесе и за активизирането на икономическите, културните, научно-образователните и туристическите връзки между двете държави. Юлий Нушев е управител и председател на борда на дружество, чийто предмет на дейност е предоставяне на телекомуникационни услуги.