/ Министерство на правосъдието
Затворът в Пазарджик има обучителен център, който ще подпомага социалната дейност при подготовката на лишените от свобода в процеса на адаптиране и включването им в обществото след тяхното освобождаване.

След преустройството на производствен цех в двора на затвора, модерният обучителен център разполага сосем класни стаи, кабинети, физкултурен салон, компютърен кабинет, работилници за трудови и квалификационни дейности, като капацитетът за обучение е до 96 лишени от свобода и служители.

Средствата за преустройството и оборудването, в размер на 461 хиляди лева, са безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 /НФМ/, по проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“. 

„Благодарение на финансовата подкрепа  на Кралство Норвегия чрез програма „Правосъдие“ на НФМ се изпълняват  ключови проекти за подобряването на материално-техническата база на местата за лишаване от свобода и на местата за задържане, предлага се и се анализира необходимостта от извършването на законодателни промени, както и мерки за ефективното поправително въздействие на наказанието чрез образователни дейности и корекционни програми“, заяви при откриването заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова. 

Започна изграждането на обучителен център в затвора в Пазарджик

По Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на НФМ, чийто бенефициент е Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), се предвижда в затворническите общежития „Хеброс“, „Самораново“ и „Строител“, съответно към затворите в Пловдив, Бобов дол и Бургас, да бъдат обособени преходни отделения - half-way house, като по този начин ще бъде въведена нова социално-интеграционна концепция за адаптиране на лишените от свобода при включването им в обществото.

Включени са и дейности по подобряване на материалните условия в корпуса на затвора-Пловдив, нов арест и пробационна служба в Петрич, нов арест в Самораново и обособяване на ново затворническо общежитие към затвора Враца.

Сред гостите на церемонията днес в Пазарджик бяха още главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов, председателите на районния, окръжния и административния съдилища в Пазарджик, представители на районната прокуратура, местната изпълнителна власт.

Видеообръщение към участниците в събитието отправиха и партньорите от Норвежката корекционна служба.