/ МВР
С над 200 стажанти от областните дирекции на МВР в страната беше проведено практическо занятие, свързано с тактическите действия на полицейските служители при охрана на масови и спортни мероприятия, задържане на лица, опазване на обществения ред при различни ситуации от реалната работа на улицата, съобщиха от полицията..

МВР

МВР

В рамките на два дни опитните служители от „Специализираните полицейски сили” проведоха различни тренировки с обучаемите, при които новобранците получиха безценни съвети и напътствия от по-опитните си колеги.

МВР

Нагледно бяха демонстрирани начините за използване на полицейското оборудване, защитата на личната неприкосновеност и адекватното поведение по време на екипна работа. Стажантите бяха поставяни в ситуации, близки до реалните, за да придобият на практика представа от спецификата на ежедневната полицейска дейност.

МВР

По време на обучението, беше поставен акцент и върху огромната отговорност, която всеки служител носи за опазването на своя живот, този на своите колеги и на гражданите.

МВР

Провеждането на подобен род занятия са важна част от правилното и последователно изграждане на младите полицаи като професионалисти в бъдещата си работа.