/ Thinkstock/Getty Images
Ако правителствата по света не предприемат спешни действия за популяризиране на ползите от физическите упражнения, между 2020 и 2030 г. почти 500 милиона души ще развият сърдечни заболявания, затлъстяване, диабет или други незаразни болести, дължащи се на липсата на физическа активност, предупреди в свой доклад Световната здравна организация (СЗО).

Според СЗО, цената на бездействието и оставането на дивана ще бъде сериозна - около 27 милиарда долара всяка година под формата на допълнителни разходи за здравеопазване.

Докладът за състоянието на физическата активност в световен мащаб през 2022 г. измерва степента, в която правителствата изпълняват препоръките за повишаване на физическата активност при всички възрасти и умения, пише на сайта на организацията.

Данните от 194 държави показват, че като цяло напредъкът е бавен и страните трябва да ускорят разработването и прилагането на политики за повишаване на сърдечната активност и да помогнат за предотвратяване на заболяванията и намаляване на тежестта върху вече претоварените здравни услуги.

Публикуваните статистически данни разкриват мащаба на предизвикателствата, пред които са изправени държавите по света:

- По-малко от 50 % от държавите имат национална политика за физическа активност, а по-малко от 40 % от тях са действащи.
- Само 30 % от държавите имат национални насоки за физическа активност за всички възрасти.
- Докато почти всички страни съобщават за система за мониторинг на физическата активност на възрастните, само 75% наблюдават активността на подрастващите, а по-малко от 30% наблюдават физическата активност на децата под 5 години.
- По отношение на транспортната политика малко над 40 % от държавите имат стандарти за проектиране на пътища, които правят ходенето пеша и карането на велосипед по-безопасно.

"Необходимо е повече държави да разширят прилагането на политики, които да подпомагат хората да бъдат по-активни чрез ходене пеша, колоездене, спорт и други видове физическа активност", заяви Тедрос Аданом Гебрейесус - генерален директор на СЗО.

"Ползите са огромни не само за физическото и психическото здраве на хората, но и за обществата, околната среда и икономиките... Надяваме се, че държавите и партньорите ще използват този доклад, за да изградят по-активни, по-здрави и по-справедливи общества за всички."

Икономическата тежест от прекалено лесните занимания е значителна, се казва в доклада на СЗО, а разходите за лечение на нови случаи на предотвратими незаразни болести до 2030 г. ще достигнат близо 300 млрд. долара

Макар че през последните години се увеличиха националните политики за борба с незаразните болести и физическата неактивност, понастоящем се съобщава, че 28 % от политиките не се финансират или не се изпълняват.

Има какво да се каже за държавите, които провеждат национална PR кампания или събития с масово участие, които възхваляват ползите от повече физически упражнения, заяви СЗО.

Пандемията COVID-19 не само е спряла тези инициативи, но е засегнала и прилагането на други политики, което е увеличило неравенството, когато става въпрос за повишаване на сърдечния ритъм в много общности.

Фитнес-план

За да се помогне на държавите да увеличат физическата активност, в Глобалния план за действие за физическа активност 2018-2030 г. (GAPPA) на СЗО са изложени 20 препоръки за политики.

Сред тях са по-безопасни пътища, които да насърчават използването на велосипеди и ходенето пеша, както и осигуряването на повече програми и възможности за физическа активност в ключови среди като детските заведения, училищата, първичната здравна помощ и работното място.

"Липсват одобрени в световен мащаб показатели за измерване на достъпа до паркове, велоалеи, пешеходни пътеки - въпреки че знаем, че в някои страни съществуват такива данни", заяви Фиона Бул, ръководител на отдела за физическа активност на СЗО.

"Следователно не можем да отчетем или проследим глобалното осигуряване на инфраструктура, която ще улесни увеличаването на физическата активност".

"Това може да се окаже порочен кръг - липсата на индикатор и данни води до липса на проследяване и отчетност, а след това твърде често до липса на политика и инвестиции. Това, което се измерва, се прави, а ние трябва да извървим още дълъг път, за да проследим изчерпателно и надеждно националните действия по отношение на физическата активност."

Национално обучение

Докладът призовава държавите да дадат приоритет на повишаването на физическата активност като ключов фактор за подобряване на здравето и справяне с незаразните болести, да включат физическата активност във всички съответни политики и да разработят инструменти, насоки и обучение.

"Насърчаването на повече физическа активност за всички е полезно за общественото здраве и има икономически смисъл", заяви д-р Рюдигер Крех, директор на отдела за промоция на здравето в СЗО.

"Трябва да улесним приобщаващите програми за физическа активност за всички и да осигурим на хората по-лесен достъп до тях. Този доклад отправя ясен призив към всички държави за по-силни и ускорени действия от страна на всички заинтересовани страни, които да работят по-добре заедно, за да се постигне глобалната цел за намаляване с 15 % на разпространението на физическата неактивност до 2030 г." 
БГНЕС