/ iStock/Getty Images
Резултатите от проучване на реални данни, събрани от преносимите устройства на 6042 души в САЩ показват, че правенето на повече крачки всеки ден наистина може да намали риска от развитие на определени видове заболявания, предаде "ScienceAlert".

Затлъстяването, диабетът, високото кръвно налягане, депресията и сънната апнея са някои от здравословните проблеми, които могат да бъдат избегнати чрез увеличаване на броя и интензивността на ежедневните крачки, според резултатите от това последно проучване.

Въпреки че предишни проучвания са стигали до подобни заключения, това е първото изследване, което се основава на търговски устройства за проследяване на активността, които обикновено се използват в ежедневието и са свързани с електронни здравни досиета (ЕЗД). В този случай като част от изследователската програма "Всички ние" на Националния институт по здравеопазване на САЩ.

Тези данни предоставят "нови, емпирични доказателства за нивата на активност, свързани с риска от хронични заболявания, и предполагат, че интегрирането на данни от търговски устройства в ЕЗД може да бъде ценно за подпомагане на медицинските грижи", пишат изследователите в своя публикуван документ.

Извадката се основава на хора, които са носили собствения си Fitbit в продължение на 10 или повече часа дневно в продължение на поне шест месеца.
След това броят на дневните стъпки и интензивността (определени като стъпки в минута) са съпоставени с честотата на заболяванията в групата и сравнени с честотата на заболяванията в общата популация.

Резултатите показват, че с увеличаването на броя на стъпките рискът от повечето заболявания намалява. Изключение правят хипертонията и диабетът - в тези два случая, след като хората достигнат около 8000-9000 крачки на ден, ползата от увеличаването на броя на крачките се понижава.
Изглежда, че около 8200 крачки и повече са най-благоприятното място за сериозно намаляване на риска от заболявания, включително затлъстяване, сънна апнея, гастроезофагеална рефлуксна болест ( GERD) и тежки депресивни разстройства.

Изследователите установили също така, че при хората с наднормено тегло, които увеличават дневния си брой крачки от 6 000 на 11 000, вероятността да затлъстеят е с 64% по-малка, отколкото при тези, които поддържат същия брой крачки дневно.

Въпреки че тази статистика не показва пряка причинно-следствена връзка (има и много други фактори), връзката е достатъчно силна, за да покаже, че правенето на повече крачки всеки ден и увеличаването на интензивността до по-бързо темпо може да намали риска от заболявания.

Предишни проучвания са наблюдавали физическата активност за кратки периоди от време с помощта на устройства от изследователски клас и са разглеждали здравните резултати години или дори десетилетия по-късно. Това ново изследване е успяло да анализира данни за активността за години, събирани ежедневно от собствените преносими устройства на пациентите и свързани с текущите диагностични записи.

"Въпреки че се губи известна точност между устройствата от научноизследователски клас и търговските устройства, данните от последните могат да се обобщят в голяма степен за голяма част от обществото, което притежава такива устройства", пишат изследователите.
При това хората, участвали в проучването, са били сравнително млади, предимно жени и с висше образование, които са притежавали устройства Fitbit и средно са били по-активни от повечето възрастни. Но авторите на изследването смятат това за положително.

"Фактът, че успяхме да открием стабилни връзки между крачките и инцидентното заболяване в тази активна извадка, предполага, че могат да съществуват още по-силни връзки при по-заседнало население."

Сега те са готови да проведат още изследвания, като използват по-големи и по-разнообразни извадки от хора, включително такива с нива на активност, които в по-голяма степен отразяват общото население,

Въз основа на предишни проучвания се стига до консенсус, че изминаването на няколко хиляди крачки дневно е достатъчно, за да ви помогне да живеете по-дълго - и дори случайните и спорадични изблици на активност могат да бъдат полезни, както и планираното и последователно ходене.

Изследователите, които стоят зад новото проучване, смятат, че ежедневните разходки могат да бъдат включени като част от персонализираните здравни планове, като потребителските устройства за носене и свързаните с тях приложения са достатъчно добри, за да осигурят денонощно наблюдение.

"Въпреки че е необходимо валидиране в по-разнообразна извадка, тези резултати предоставят реална доказателствена база за клинични насоки по отношение на нивата на активност, които са необходими за намаляване на риска от заболяване", пишат изследователите.

 
БГНЕС