Европейската комисия е получила в сряда от България първото искане за плащане по линия на Плана за възстановяване и устойчивост на финансова подкрепа в размер на 1,37 милиарда евро. Това информира в съобщение Комисията.

Цялостният план на България за възстановяване и устойчивост ще бъде финансиран с 5,68 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства. Плащанията се основават на резултатите и зависят от изпълнението от страна на България на инвестициите и реформите, очертани в нейния план за възстановяване и устойчивост. 

Това първо искане за плащане се отнася до 22 етапа и цели, обхващащи няколко реформи и инвестиции в областта на образованието, научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, неутралността по отношение на климата, цифровата свързаност, устойчивия транспорт и пътната безопасност, правосъдието, борбата с прането на пари, социалното приобщаване, здравеопазването и системата за одит и контрол, свързана с Механизма за възстановяване и устойчивост. 
 
Предстои ЕК да направи оценка на искането, след което ще изпрати на Икономическия и финансов комитет на Съвета предварителната си оценка на изпълнението на ключовите етапи и цели от страна на България, необходими ѝ за това плащане. 
БТА