Атанас Пеканов
Атанас Пеканов / БТА
"Днес България и служебното правителство подаде първото искане за плащане на Плана за възстановяване и устойчивост. По него страната ни очаква тази есен над 1,3 милиарда евро за проекти и реформи, които да се влеят в икономиката ни и да я направят по-устойчива и по-силна", обяви служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов след проведеното редовно заседание на Министерски съвет. 

"Това е една ключова стъпка за нас, но е една от много", заяви Пеканов. 

"Парите са определени за дадени инвестиционни проекти и за дадените ведомства и министерства", заяви Пеканов. Той обясни, че такива проекти по плана са на Министерство на иновации и растежа за технологична модернизация за 260 милиона лева, други проекти на транспортното министерство. Пеканов припомни и че, през септември или октомври ще започне и програмата за саниране на жилищни и нежилищни сгради, на стойност общо около 2 милиарда лева. 

"Ние сме се фокусирали и по всички тези неща, които трябва да се случат по отношение на второто плащане, така че да гарантираме, че следващите плащания ще бъдат осигурени", заяви служебният вицепремиер. 

"На днешното заседание на Министерски съвет приехме норамтивни промени по отношение на така наречения координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната", каза Пеканов. 

Пеканов: Необходими са реформите и проектите, които ще направят икономиката ни по-силна

"Нашата цел е всички тези процеси, които вече са стартирали да продължат да се случват без забавяния и без спирания. Знаете, че има национален план за въвеждане на еврото. Той беше приет от редовния кабинет. Там бе заложена индикативна дата, целева дата 1 януари 2024 година. Наша отговорност като служебен кабинет е всички процеси, които трябва да се случват в идните седмици, да се случват без забавяния", обясни Пеканов. 

За служебния кабинет приоритет са членството в Шенген, в еврозоната, в Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР), допълни служебния вицепремиер. 

Пеканов обърна внимание на създадената работна група за защита на потребителите, която ще осигурява всички процеси, касаещи бъдещото двойно обозначаване на цените, контрола върху замяната и закръгляването на цените от лева в евро и информирането на потребителите. 

Ключова ще бъде и работната група "комуникация". 

"Доброто информиране и повишаването на информацията на гражданите по отоношение на еврото ще спомогнат за разсейване на неосновани страхове по отношение на ценово покачване, както и ще гарантира гладкото протичане на целия процес в бъдещето. Кампанията трябва да достигне до всички групи в обществото", допълни Пеканов. 

"Съществува създадена е вече междуведомствена работна група, която работи по законодателните промени, т.нар. "закон за въвеждане на еврото", обяви Пеканов като допълни, че когато законопроектът е готов ще бъде входиран в параламента. 

"Смятам, че до началото на следващата година трябва да бъде приет този закон", обясни Пеканов 

"Моето мнение и мнението на служебния кабинет е, че присъединяването към еврозоната ще донесе ползи на България. Те ще бъдат репутационни, имиджови, ще донесе ползи от гледна точка на отпадане на различни транзакционни разходи, различни разходи на фирмите, ще повиши доверието в страната ни, ще подобри инвестиционния климат", заяви служебният вицепремиер.